در این مرحله با انتخاب ابزار صحیح من بهتون میگم کدوم قهوه رو میتونین باهاش درست کنین